Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású, oldószeres, matt, padló-és jelölő festék.

Összetétel: gyanta, pigment, töltőanyag, oldószer

Színválaszték: fehér, sárga, szürke, fekete (egyéb RAL színben)

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Tulajdonságok: Targoncázható, gyorsan száradó, sav- és olajálló, műgyanta jellegű bevonatot képez, nem nedvszívó felületekre is

Alkalmazás: A VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfesték egy klórkaucsuk tartalmú, egykomponensű festék. Mechanikailag nagy igénybevételnek kitehető, targoncázható „mű-gyanta jellegű bevonatot” képez. A kezelt felület tartósan ellenáll a víz, UV sugárzás, vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat, benzin, olaj, fékolaj, akkumulátorsav hatásaival szemben. Járó- és oldalfelületekre, fém, beton, és minden ásványi eredetű felületre (nem nedvszívókra is) felhordható, kül- és beltérben egyaránt. A bevonat mechanikai sérülés esetén könnyen javítható, mert speciális összetételének köszönhetően képes a már meglévő, megszilárdult saját bevonatával olyan felületi reakcióba lépni, melynek eredményeként a rétegek összeforrnak. Alkalmas lépcsők, járdák, rakodórámpák, raktárak, műhelyek, üzlethelyiségek, irodák, folyosók, garázsok teljes felületének védelmére. Közlekedési útvonalak, útjelzések, parkolóhelyek, sportpályák, veszélyt jelző zónák kialakítására, ipari és lakossági környezetben egyaránt használható. A bevonat biztonságos, matt, nem csúszik, mert finom kvarclisztet tartalmaz. Amennyiben az intenzív igénybevételhez érdes, csúszásmentes vagy könnyen tisztítható bevonat az igénye, kérem, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Minőségi jellemzők:

 • Külső: színes homogén szuszpenziók
 • Kifolyási idő Mp4: min. 80 s.
 • Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra: min. 63 %
 • Szemcsefinomság: max. 200 μm
 • Sűrűség: 1,35-1,45 g/cm3, 20° C-on
 • Száradási idő: 25 °C-on 1. fokozat: max. 0,5 óra *
 • Száradási idő: 25 °C-on 5. fokozat: max. 5 óra *
 • Bevonat külseje: egyenletesen színes matt
 • Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on: min. 1 óra *- lépésálló
 • Kiadósság: 3 m2/liter alapozás+ két réteg, glettelt minőségű felület esetén
 • Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 1-2 nap után vehető igénybe
 • Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l fémdobozban

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szennyeződéseket, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület-javító anyaggal szüntessük meg! A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legkisebb tapadási szakítószilárdsági értéke >1,5 N/mm2 legyen! A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvesség tartalmú aljzatokra hordjuk fel! A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után, alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése. Nagy hőingadozásnak kitett fémfelületekre nem javasoljuk, mert a festékbevonat rideg. Növényi és állati zsiradékokkal tartósan érintkezve a kopásállóság csökken.

Felhasználás: A festést csak +5°C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóró berendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. A nedvszívó felületek alapozását 20% aromás hígító hozzáadásával, intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 6 óra száradási időt biztosítsunk.

A beton felületvédelmi rendszereiről szóló MSZ EN 1504-2:2005 szabvány szerinti ÉMI-TÜV 313085 vizsgálata alapján megfelelő.

Színezés: Kérjük, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Kiadósság: 3 m2/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval

Veszélyes anyag tartalom: Xilol izomerek keveréke <40 %, C14-17 klórozott n-paraffinok <5 %

EU határérték erre a termékre: A/i 500 g/l (2010)
Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások:

 • H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H332 Belélegezve ártalmas.
 • H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
 • H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó!
 • P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tatandó. Tilos a dohányzás!
 • P260 A por/füst/gőz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos!
 • P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hatályos törvénynek megfelelően.
 • Veszélyes hulladék.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

 • 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok)
 • 150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

 • 14.1. UN- szám: 1263
 • 14.2. A szállítási megnevezés: Festék
 • 14.3. Szállítási veszélyességi osztály: 3
 • 14.4. Csomagolási csoport: III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

VENNÉK BELŐLE! – IRÁNY A BOLTKERESŐ vagy a WEBÁRUHÁZ

Bővebb információkért keresse munkatársainkat!

TOVÁBB A KÖVETKEZŐ TERMÉKRE!