Termék: Felhasználásra kész, bel- és kültéri felhasználású, oldószeres, selyemfényű garázs festék.

Összetétel: gyanta, pigment, töltőanyag, oldószer, adalékanyagok

Színválaszték: fehér, ezüstszürke RAL 7001, betonszürke RAL 7032, homoksárga RAL 1014, piros RAL 3020, kék RAL 5015, sárga RAL 1023, fekete RAL 9005, (egyéb RAL színre is)

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l (egyedi igény esetén nagyobb kiszerelésbe is)

Tulajdonságok: Aszfaltos és betonfelületekre is, kopásálló, tisztítható, ammónia álló, olaj- és benzinálló, sós hólé álló, sportpadlóra is felhasználható

Alkalmazás: A VALMOR Garázsfesték egy kiváló minőségű, flexibilis, kopásnak, olajnak, benzinnek, sós hólének és háztartási tisztítószereknek ellenálló, bel- és kültérben használható termék. Alkalmas minden olyan felület bevonására, ahol a cél, az átlagosnál nagyobb felületi terhelés elvárásainak való megfelelés családi házas környezetben. (Garázs, autóbeálló, járda, műhely, terasz, pince, veranda, lépcsők) Dekoratív, esztétikus felületet biztosít, mely ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek. A festék selyemfényű, könnyen takarítható, jól terülő és időjárásálló bevonatot biztosít. Felhordható: fémre, fára, falra, gipszkartonra, aszfaltra, kerámia taposóra, különböző 2K-s műgyantákra, valamint sportpadlókra és kemény PVC-re is.

Minőségi jellemzők:

 • Külső: színes homogén szuszpenziók
 • Kifolyási idő Mp4: min. 90 s.
 • Nem illóanyag tartalom 105 °C-on, 2 óra: min. 63 %
 • Szemcsefinomság: max. 100 μm
 • Sűrűség: 1,1-1,2 g/cm3, 20° C-on
 • Száradási idő: 25 °C-on 1. fokozat: max. 1 óra *
 • Száradási idő: 25 °C-on 5. fokozat: max. 10 óra *
 • Bevonat külseje: egyenletesen színes selyemfényű
 • Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on: min. 10 óra *- lépésálló
 • Kiadósság: 3-4 m2/liter alapozás+ két réteg, glettelt minőségű felület esetén
 • Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe
 • Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Tárolási garanciális idő: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 ° C-on tárolva a gyártástól számított 3 év.

Csomagolás: 0,75 l, 2,5 l fémdobozban

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szennyeződéseket, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület-javító anyaggal szüntessük meg! A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legkisebb tapadási szakítószilárdsági értéke >1,5 N/mm2 legyen! A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvesség tartalmú aljzatokra hordjuk fel! A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt próbafestés végzése javasolt.

Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel! A nedvszívó felületek alapozását 20% lakkbenzin hígító hozzáadásával és intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 10 óra száradási időt biztosítsunk és a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról.

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal max. 3 % pasztamennyiséggel

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Kiadósság: 3-4 m2/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin hígítóval

Veszélyességanyag tartalom: Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz <35 %

EU határérték erre a termékre: A/i 500 g/l (2010)
Ez a termék maximum 500g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások:

 • H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
 • EUH 208 (Bután-2-on oxim)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás!
 • P260 A por/füst/gőz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos!
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Hatályos törvénynek megfelelően. Veszélyes hulladék.

Gyártási idő: Csomagoláson feltüntetve. (év.hó.nap.)

Hulladékkezelés: (EWC-kódok)

 • 80111*- festékre; (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok)
 • 150110*- csomagoló anyagra (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék)

A szállításra vonatkozó információk:

 • 14.1. UN- szám: 1263
  14.2. A szállítási megnevezés: Festék
  14.3. Szállítási veszélyességi osztály: 3
  14.4. Csomagolási csoport: III

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

VENNÉK BELŐLE! – IRÁNY A BOLTKERESŐ vagy a WEBÁRUHÁZ

Bővebb információkért keresse munkatársainkat!

TOVÁBB A KÖVETKEZŐ TERMÉKRE!